bullet

Pregatire profesionala
Doctorat in economie ASE Bucuresti
Facultatea de Comert ASE Bucuresti

bullet

Cursuri potsuniversitare
 1. Management comercial - Facultatea de Comert ASE Bucuresti
 2. Management, tehnici comerciale si bancare internationale - Facultatea R.E.I.
 3. Politici financiar-valutare si fiscale internationale -  Facultatea de Finante- contabilitate ASE Bucuresti

bullet

Cursuri de specializare
1. Audit bancar - I.B.R. Bucuresti
2. Cadrul legal al activitatii bancare - in limba engleza Centrul de formare si specializare bancara I.B.R.Sinaia
3. Cursuri de calculatoare operare curenta, prelucrare texte - programe Word, Windows, Excel IBR Bucuresti

bullet

Cursuri in strainatate
1. Models for Complex Systems in Human and Social Sciences Lyon ENS LSH
2. Mcroeconomics IMF Workshop Washington DC

bullet

Burse in strainatate
Milano, ITALIA - indici de preturi si statistici comparate, bursa EUROSTAT in cadrul Programului PHARE
Viena, AUSTRIA - probleme de privatizare specifice tarilor in tranzitie - bursa BERD

bullet Titlu stiintific:  doctor in economie, profesor universitar, cercetator asociat la Academia Romana (IPE)
bullet Locul de munca: ASE Bucuresti, Facultatea de Comert, Catedra de Comert