bulletStiintele alternative la intalnirea cu invatamantul si economia reala (Econofizica, Complexitate, Inteligenta Competitiva si de Afaceri), Masa rotunda si atelier de lucru - contract ICPE 2006

   Promovarea instrumentelor si tehnicilor de econofizica si complexitate la dezvoltarea durabila a societatii bazate pe cunoastere, la diminuarea riscului si rezolvarea crizelor  Proiect CEEX nr 8/2005 PHYCOM PR-D08-PT00-16  15 septembrie 2005- 30 dec 2007; parteneri ASE, Univ. Bucuresti, INFLPRS valoare totala 2 miliarde lei; director de proiect

 

NEST General Integration of the Applications of Complexity in Science GIACS 012380 NEST-2003-Path-1  for "Tackling complexity in science" ONCE-CS Braiming storming 2005-2008 15 iulie 2005 - 15 iulie 2008; parteneri 28 univ din 22 tari europene reprezentand International Consortium for Complex Studies; valoare totala 1,3 milioane Euro, contributor Fondazione ISI - Istituto per L'interscamio Scientifico, director pentru Romania;

bulletEconofizica - abordarea fenomenelor economice folosind analiza seriilor temporale, modelarea si controlul haosului deterministic in modelele economice  cu aplicatii in domeniul pietei competitive si al sectorului bancar CERES 4-260 decembrie 2004 - decembrie 2006; valoare total 983 milioane lei valoare ASE 200 milioane lei parteneri A.S.E, Univ Bucuresti, INFLPRS (director de proiect) responsabil ASE
bullet

 Physics of risk COST P10 2004-2008 decembrie 2004-decembrie 2008 chairman Prof Peter Richmond valoare totala 80,000 Euro anual parteneri 33 tari (una sau mai multe univ.) membru in Comitetul de Management pt Romania si reprez. ASE

 

bullet

Realizate in calitate de coordonator:
2002-2004
"Trans-disciplinary physics: application of statistical physics to social issues and risk"- project co-ordinated by Department of Physics Trinity College, Dublin, Ireland; Cercetare in domeniul comertului nealimentar de gros in judetul Constanta ASE / Universitatea Buc 1 mai -15 august 2004 ASE/Univ Bucuresti; 1st theme of the
Fifth Framework, Programme for Research, Technological development and demonstraton Generic RTD Activities Research infrastructures (1998-2000) "Quality of Life and Management of Living resources: The Establishment of Activities Structured to Foster Partnerships within the Consumer Science Community under the co-ordination of Sociedade Portuguesa de Inovacao Lisbon, Portugal. The Creation and Establishment of a Consumer Science Platform Structured to Foster Partnerships between the Social and Hard Sciences.
2000 Integrarea mediului natural in mecanismele pietei. Costurile externe ale energiei Faza 2000. Testarea metodologiei elaborate in vederea identificarii evaluarii si internalizarii externalitatilor precum si fundamentarea unui sistem adecvat de taxe pentru protectia mediului - ASE Dept de cercetare Centrul interdisciplinar de Studii si consulting pentru cercetare - dezvoltare de produs, analiza diagnostic si dezvoltare economico-sociala durabila;
Model de reconstructie durabila a economiei romanesti din perspectiva strategiei de dezvoltare economica pe termen mediu in contextul tranzitiei spre societatea cunoasterii. Relevanta cercetarii si inovarii pentru un nou parteneriat competitiv ASE Dept. de Cercetare, Centrul Interdisciplinar de Studii si consulting pentru cercetare - dezvoltare de produs, analiza diagnostic si dezvoltare economica-sociala durabila - Faza 1/2000 Premise teoretice si metodologice in reconstructia durabila a economiei romÔ«Ysti si prefigurarea noului parteneriat bazat pe CDI;
Rolul retelelor in contextul dezvoltarii durabile programul de cercetare ASE .
 

 
bullet

1994/5 Metodologia statisticii comertului exterior ; selectarea metodei pentru statistica comertului exterior in acord cu cerintele interne si internationale(75). Proiect 43.0 coordonator INSEE Franta/ Eurostat ; Imbunatatirea metodologiei de calcul a IPC proiect 310 Eurostat INSEE Franta; Determinarea indicatorilor macroeconomici si financiari specifici perioadei de tranzitie si consecintele evolutiei acesteia asupra veniturilor populatiei
Catedra de comert 1994/5
Metode si tehnici pentru determinarea economiei subterane Cod 27.6 coordonator Eurostat -ISTAT Italia - INE Spania (59)